Лахезис

  1. мит. Една от трите сестри мойри — богините на съдбата.