киренци

собств. Kyrene
  1. Привърженици на древногръцка философска школа (Северна Африка V в. пр. Хр.), основана от Аристип от Кирена и проповядваща хедонизма.