кубизъм

гр. “куб” -изъм
  1. изк. Стил в живописта и колажното изкуство, създаден от Пикасо (Picasso, 1881—1973) и Брак (Braque, 1882—1963) в началото на ХХ в. в Париж и стремящ се към по-сложни и многопластови композиции, оприличавайки предметите и човешките образи на основни геометрични тела (куб, цилиндър, сфера, конус).