Кришна

хин. “Черният”
  1. рел. Един от основните индийски богове, осми аватар на бог Вишну (отразено в поемата Махабхарата), осми син на цар Васудева от Северна Индия.