космология

гр. “вселена” наука
  1. Наука изучаваща най-общите възможни свойства на вселената въз основа на фундаментални физични теории, наблюдателни данни от извънгалактичната астрономия, философията и др.