космополитизъм

гр. “гражданин на света”
  1. Идеология, според която всеки човек е гражданин на света и затова той трябва да се ръководи на само от своите лични интереси и от интересите на своята група, държава, континент и др., но и от общите интереси на всички хора по света.