Клото

гр. “плетачка”
  1. мит. Една от трите сестри мойри — богини на съдбата.