клерикализъм

гр. “духовенство”
  1. полит. Стремеж на духовеството в отделни страни да подчини на себе си обществения, културния и политическия живот.