Кибела

  1. мит. Фригийска богиня “Великата богиня Майка” на всичко живо на земята, на възраждащата се природа и нейното плодородие; отъждествявана с гръцката богиня Рея Силвия и римската Опс.