категория

“отсъждане”
  1. Най-общи, пределни понятия отвъд, които мисленето е невъзможно.