катехизис

гр. “обучение”
  1. рел. Кратко изложение на християнското учение чрез въпроси и отговори.
  2. прен. Основни черти на някакво убеждение.