ката-

гр. “долу, надолу”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “долу, надолу”