кантинианство

собств. Immanuel Kant (1724—1804)
  1. Философско учение на “критическия” и “трансцеденталнияидеализъм създадено от Кант, което е било насочено против френските материалисти от ХVIII век. То признава съществуването на предметите извън нашето съзнанине, но ги обявява за неопознаваеми. Пространството, времето, причинността и т.н. не са форми на съществуването на самите предмети, а са априорни форми на нашето съзнание.