канон

гр. “правило”
  1. църк. Църковно правило на вярата, установено от църковните отци от ранния християнски период.
  2. църк. Решение на църковен сбор, имащо отношение към организационния живот на църквата.
  3. църк. Списък на книгите, признати от църквата за свещенни (библейски канон).
  4. църк. Списък на богослужебните книги и редът на богослуженията (богослужебен канон).
  5. църк. Главната част на литургията, като цяло запазена от древността (евхаристиен канон).
  6. изк. Съвкупност от похвати и правила в изкуството, задължителни за известна епоха.
  7. литер. Окончателно установен текст на произведенията на писател.
  8. прен. Правило, закон.