кайрос

гр. “време, час, обстоятелство”
  1. В гръцката философия — преживяна криза в рамките на определено време, през което човекът е длъжен да вземе решение и да действа.
  2. В Библията — определено от Бога време за изкупление.