джайнизъм

собств. Jina “победител”
  1. рел. Религиозно-философско учeние, основано в Индия през VI в. пр. Хр. от Махавира, наречен Джина, реформация на браманизма, което цели освобождаване от трансмиграцията, едно от главните средства за което е ненасилието към всички живи същества.