янсенизъм

собств. Cornelis Jansen (1585—1638)
  1. рел. Реформаторско движение на католицизма и близко до калвинизма през XVII—XVIII в., основано от холандския богослов К. Янсен и разпространено сред френските и холандските буржоа като обосновка на принципите на протестанския индивидуален мистицизъм.