яфетидология

собств. Яфет
  1. Езиковедска теория на Н. Я. Мар, според която всички езици имат еднакъв езикотворчески процес при стадиалното си развитие. По името на библейското лице Яфет, един от синовете на Ной.