юрисдикция

  1. Правов, отнасящ се до правото, до правораздаването, правен.
  2. Имащ право, имащ гражданско право или провоспособност да владее нещо, да сключва договори и т.н. (за учреждение и пр.).