юдаизъм

собств. област Iudea в Палестина
  1. Еврейската вяра, разпространена сред западносемитските племена, избягали от Египет в Палестина през XIII в. пр. Хр. и обединени около култа на божеството Яхве (чието име било табу и се заменяло с “господ”) в племенния съюз Израел (означаващ “бог се сражава”).