Юда

евр. “човек от града Кариот”

  1. рел. Според евангелието — Юда Искариот, един от дванадесетте апостоли на Христос, който го предава на властите срещу 30 сребърника.