итеративен

  1. Който се повтаря или съдържа повтарящо се действие; многократен.