-ист

  1. Наставка за образуване на съществителни със значение: 1) “привърженик на учение”; 2) деятелни имена.