-изъм

лат., гр.
  1. Наставка за образуване на думи със значение “състояние”, “употреба”, “учение” и др., напр. плурализъм