ислям

ар. “отдаване, покорност на бог”
  1. Религия, основана от Мохамед (570-632) на основата на християнството, юдаизма и зороастризма, с един бог — Аллах, и разпространена в Близкия и Средния изток, Северна Африка, Средна Азия, Индия и др.; мюсолманство, мохамеданство.