ирационализъм

  1. Реакционно направление в идеалистическата философия, което смята, че в основата на всички явления от действителността стои ирационалното начало, като отрича научното логическо познание.
  2. Схващане, според което разумът не е в състояние да познае действителноста в нейната цялост. Отричане на научното логическо познание. Недостижим, непостижим за разума.