йотация

лат.
  1. фон. Появява на йот пред начален гласов звук или между гласна за избягване на зев.

    йотувам