инвектива

лат. “хулещ, нападащ с думи”
  1. книж. Словесни нападки, оскърбителни думи.