инвариант

  1. науч. Величина, признак или отношение, които остават неизменни при определени преобразувания.