интуитивизъм

  1. Идеалистическо направлание в съвременната буржоазна философия, което умаловажава научното логическо познание и му противопоставя “непосредственото съзерцание” — интуицията.