интуиционизъм

  1. Направление в съвременната буржоазня философия на математиката, което отрича всички доказателства за съществуването на математическите обекти извън съзнанието.