интуиция

лат. “наблюдавам”
  1. В идеалистическата философия — “непосредно” достигане на истината без помоща на научния опит и логическите умозаключения.