интроспекция

лат. “гледам навътре”
  1. псих. Непосредствено наблюдаване състоянието на съзнанието си от самото преживяващо лице; самонаблюдение.