интроспекция

поглед навътрe
  1. Метод за изследване психическия живот на човека, чрез самонаблюдение.