интроверт

интро- “обърнат”
  1. псих. Лице, отдаващо по-голямо значение на своя вътрешен свят, отколкото на външния. Противоположно на екстраверт.