интра-, интро-

лат. “във, вътре”
  1. Първа съставна част на научни термини със значение “във, вътре, вътрешен”.