интермитентен

лат. “прекъсващ”
  1. книж. Периодически прекъсващ.