интеркурентен

лат. “промеждутъчен”
  1. Който става между други явления; промеждутъчен.