интер-

лат. “между”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “между” или “взаимно”.