интелект

лат.
  1. Умствена и познавателна способност у човека; разсъдък, ум, разум.