интелектуализъм

  1. Идеалистически теории, които поставят на първо място интелекта, а пренебрегват ролята на практика та в познанието.
  2. Направление в психологията, което извежда целия психичен живот от представите и мисленето, а омаловажава чувството и волята.