интегритет

лат. “непокътнатост, цялост; непоквареност, честност”
  1. книж. Цялостност, целокупност.
  2. Честност, непоквареност.