индулгенция

лат. “снизхождение”

  1. рел. Папско писмо, удостоверяващо опрощение на греховете срещу заплащане.

  2. Опрощение на греховете.