индивидуация

нем.
  1. Характерното за даден индивид.
  2. У Лайбниц — същност, даваща конкретно индивидуално съществуване на всяко същество.
  3. У Юнг — процес на активизиране на индивидуалната същност, свързващ индивидуалното съзнание с колективното несъзнавано.