индивидуализъм

фр.
  1. Учение, утвърждаващо индивида, отделната личност като най-висша ценност.
  2. Разбиране на обществените явления като резултат от дейността на различни личности.
  3. изк. Идейно направление от втората половина на XIX и началото на XX в., което представя творчеството като достояние само на силната отделна личност.