индетерминизъм

“не” и “граница”
  1. Идеалистическо учение, което отхвърля всеобщата закономерност и причинна зависимост в природата и обществото, като признава абсолютната свобода на човешката воля.