ирелевантен

лат. ин- “подкрепям”
  1. книж. Който не се отнася до въпроса; страничен, несъществен.