ин-

лат. “във” или “не”
  1. Представка за образуване на термини със значение “вмъкване, включване в нещо”.
  2. Представка за придаване на отрицателен смисъл на думи.
in-