импресионизъм

фр. ирон. по “впечатление” — име на картина на Моне
  1. изк. Течение в живописта, възникнало въвъ Франция в края на ХІХ в., като реакция на академизма, стремящо се да изрази лични впечатления и настроения чрез играта на цветовете и неясните контури.