импозантен

фр. “налагащ се”
  1. книж. Внушителен.